JAZZHOUSEOrganisation

Den Erhvervsdrivende Fond Copenhagen Jazzhouse
Organisation

Den Erhvervsdrivende Fond Copenhagen Jazzhouse er den formelle ejer af Jazzhouse. Fonden er ved den årlige regnskabsrapportering ansvarlig over for stat og kommune, hhv. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

I efteråret 2011 (under renoveringen af Jazzhouse efter skybruddet) indledte Jazzhouse og Copenhagen Jazz Festival et strategisk samarbejde, for derigennem at styrke og udvikle driften af spillestedet Jazzhouse og synergien i mellem de to institutioner. De to organisationer er rykket tættere på hinanden, men bevares som to selvstændige juridiske enheder i form af erhvervsdrivende fonde. 

 

Bestyrelsen for Fonden Copenhagen Jazzhouse

Formand: Signe Lopdrup, director, Roskildegruppen
Næstformand: Tina Moltke-Leth, CFO i PwC Denmark

Bjørn Karsholt, direktør, VL-grupperne
Mark Lorenzen, professor, Copenhagen Business School
Henrik Sveidahl, musiker og rektor, Rytmisk Musikkonservatorium
Pernille Backhausen, partner i Sirius Advokater

Peter Soltoft, Senior Consultant hos SalesForce 1

 

Medarbejdere

Bjarke Svendsen, daglig leder

Andreas Korsgaard Rasmussen, booker
Bente Wulff Christiansen, bogholder
Rasmus Steffensen, kommunikationsansvarlig
Lau Kjerstein, projektmedarbejder og frivilligansvarlig
Sidse Gry Jeppesen, eventansvarlig
Klaus Hedegaard Nielsen, produktionsansvarlig

Thomas Ring-Knudsen, hustekniker