Q&A vedr. eventuel sammenlægning af Jazzhouse & Global:

 

Lukker Jazzhouse?

Jazzhouse lukker i Niels Hemmingsens Gade. Men, hvis forhandlingerne falder på plads, åbner det igen i VKCs koncertsal på Nørre Allé 7 som ét nyt styrket spillested sammen med Global.

 

Mister København et spillested?

Nej. Jazzhouse og Global fusionerer i ét stærkt fælles spillested med en ambition om at fremme betingelserne for den ikke-kommercielle nichemusik. Vi kommer, som vi i forvejen gør det, til at operere under Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks 4-årige rammeaftale, som er blevet udstukket for Global og Jazzhouse. Det betyder, at Global fortsat vil være forpligtet på at præsentere 121 koncerter årligt og Jazzhouse forpligtet på 190. Med andre ord betyder det, at Jazzhouses og Globals genremæssige forpligtelser, såvel som det antal koncerter vi er forpligtet til at levere, består.

 

Er det en spareøvelse?

Global og Jazzhouse vil fortsat operere under den 4-årige rammeaftales økonomiske rammer. En sammenlægning betyder først og fremmest, at Global og Jazzhouse kommer til at spare penge på leje og drift – penge som i stedet vil blive brugt på at præsentere musik, udvikle spillestedernes musikalske profiler, publikumsudvikling m.m.

 

Hvorfor flytter Global ikke ind hos Jazzhouse?

Jazzhouse har i Niels Hemmingsens Gade lejet sig ind på private vilkår som hverken Jazzhouse eller Global kan forsvare. Den betragteligt lavere husleje på VKC frigør midler til vores kerneopdrag, som først og fremmest er dér vores fokus bør ligge. Jazzhouse og Global arbejder for maksimal musikalsk udvikling og output, og den vision realiseres bedst med et fælles spillested.

 

Vil dette ikke betyde, at nogle af Jazzhouses større produktioner ikke kan gennemføres?

Der er enkelte koncerter som det ikke vil være muligt at lave på Nørre Allé 7. Disse vil i stedet blive flyttet ud af huset, hvorigennem samarbejdet mellem forskellige institutioner i København forstærkes. De forskellige institutioners publikummer vil befrugte hinanden og blive introduceret for ny kultur. Det betyder, at de deltagende institutioner kan rekruttere nye publikummer fra miljøer, de normalt ikke har adgang til. Vi har i løbet af det seneste år haft gode erfaringer med at sætte unikke koncerter op i samarbejde med andre spillesteder og kulturinstitutioner i København, og dette arbejde vil blive udviklet yderligere i den nye konstellation.

 

Er dette et led i en gradvis udfasning af jazzen fra Jazzhouses side?

Nej. Det er tværtimod en mulighed for at blive ved med at præsentere og udvikle jazzen – og de to spillesteders musikflader samlet set. Der vil således fortsat være masser af dansk og international jazz på den nye scene samt på eksterne scener.

 

Jazzhouses placering i Niels Hemmingsens Gade gennem 25 år har stor historisk betydning. Går denne historie ikke tabt?

Jazzhouse har været igennem mange faser. Og vi stoler på, at Jazzhouse også overlever den nye fase, uden at respekten for historien går tabt. Ja, faktisk tror vi på, at jazzen kan udvikle sig yderligere i de nye rammer. Jazzhouse lever først og fremmest af musikken, og vi mener, at vi kan tjene musikken bedst ved at flytte til en ny adresse, hvor en større del af driftstilskuddet kan gå til musikken. Målet om at søge en mere gunstig beliggenhed er allerede skrevet ind i den 4-årige rammeaftale med Statens Kunstfond samt i vores midtvejsevaluering fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

Jazzhouse fraflytter et respekteret venue med større kapacitet end det I flytter ind i. Hvorfor?

Jazzhouse har været glade for vores beliggenhed, og vi synes også at vores rammer er intime, smukke og historiske. Men det er vigtigt for os at betone, at vores flytning er en investering i musikken. Når Jazzhouse forhåbentlig deler spillested med Global, frigøres der midler til koncertpræsentation, og i det øjeblik forpligter Jazzhouse sig også på at være flyvende spillested: Dvs. at Jazzhouse vil præsentere koncerter i andre af Københavns koncertrum, fx andre spillesteder, museer eller kirker. Jazzhouses koncerter vil dermed blive eksponerede for nye publikummer på lokationer, der vil forbedre oplevelsen af den enkelte koncert mest muligt. Desuden vil vores virke som delvist flyvende spillested også gøre det muligt for Jazzhouse at præsentere koncerter i andre dele af landet end København.

 

Hvad betyder det for tilskuddet til Global og Jazzhouse?

Den 4-årig rammeaftale udstukket af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for Global og Jazzhouse vil forblive den samme, dvs. at vi kommer til at operere efter samme økonomiske ramme, som hvis vi forbliver på to separate adresser. På denne måde vil flere penge blive frigivet til at producere koncerter, hvilket kommer musikken og det københavnske musikmiljø til gode.

 

Hvad vil det betyde for Globals og Jazzhouses musikprofil?

Et tættere samarbejde vil løfte musikprofilen for begge steder og tilbyde nye muligheder for publikumsudvikling. Profilen vil fortsat blive tegnet af de to bookere og i henhold til rammeaftalen fra Statens Kunstfond, men med flere midler frigivet til musikken og med en bedre og mere sammenhængende administration, skabes der grobund for at søsætte nye initiativer og tage chancer i forhold til at opdyrke og udvikle musikken fra de nicher af den rytmiske samtidsmusik, som Global og Jazzhouse har et fælles fokus på.

 

Hvordan kan både Global og Jazzhouse fortsætte med at lave den samme mængde arrangementer på kun én scene?

De nye rammer giver nye muligheder og større fleksibilitet. Hidtil har Global primært kunnet holde koncerter fredag/lørdag, mens Jazzhouse har været begrænset af, at der ikke måtte være støj i dagtimerne. De nye rammer skaber langt større fleksibilitet i forhold til forskellige arrangementstyper, hvilket også åbner for nye publikumsudviklingspotentialer ved at Jazzhouse f.eks. kan lave skolekoncerter. Endelig vil programmet byde på flere shows på eksterne scener.

 

Pressemeddelelse:

Læs pressemeddelelsen om den eventuelle sammenlægning her.