Her findes rapporter, evalueringer og statistisk materiale om Jazzhouse

Officielle udmeldinger fra Jazzhouse

Jazzhouse’ svar på kritik, maj 2016

Statusrapport fra Jazzhouse, december 2014


Evalueringer og regulerende papirer for Jazzhouse’ virke

Midtvejsevaluering af Jazzhouse, juni 2015

Rammeaftale, 2013-2016

Vedtægter


Rapporter og data

Årsrapport Jazzhouse 2015

Årsrapport 2013

Afholdte koncerter 2014

Afholdte koncerter 2013